Pasabide-baja

Xedea

– Espaloiak zeharkatuz ibilgailuak sartu eta ateratzeko baimena eteteko eskaera.

Nork egin dezake izapidea?

– Pasabide-baimena duen edozein pertsona fisiko edo juridikok.

Nola egin daiteke izapidea? / Aurkeztu beharreko agiriak

– Eskabide orokor sinatua baja eskatuz.

Nola eta noiz ebazten da?

– Baja emateko ebazpenean pasabideko plakak entregatzeko eta espaloi-zintarria hasierako egoeran uzteko eskatzen zaio eskatzaileari. Lanak udal-zerbitzuek egiten badituzte, titularrari ordainaraziko zaizkio.
– Hori egin ondoren, pasabidea eman zitzaionean jarritako fidantzaren ordainketa-gutunaren kopia aurkeztu beharko du udal-bulegoetan; orduan, fidantza itzuliko zaio.

Non kontsulta daiteke izapidetze-egoera?

– Hemen kontsulta daiteke: Herritarren karpeta – Nire espedienteak.