Pasabide-alta

Xedea

– Espaloi gainean edo oinezkoen erabilera publikoko guneetan ibilgailuak igarotzeko lizentzia lortzea.

Nork egin dezake izapidea?

– Edozein pertsona fisiko edo juridikok.

Nola egin daiteke izapidea? / Aurkeztu beharreko agiriak

– Eskabide-eredua beteta.
– Eskabide orokorra dagokion pertsonak beteta eta sinatuta.

Nola eta noiz ebazten da?

– Pasabidea lokaletan (garajeak, lantegiak, garbiketa-tunelak, etab.) sartzeko ematen da. Ez dago baimenduta pasabidean ibilgailuak aparkatzea.
– Lokalek irekitzeko lizentzia behar dute.
– Familia bakarreko etxeek lehen erabilerako lizentzia behar dute.
– Espaloi-zintarria beheratu behar bada, obrak eskatzailearen kontura izango dira eta baita hori seinaleztatzea ere. Seinaleztatzearen araudia baimena emateko unean adieraziko da.
– Pasabidea baimentzeko jakinarazpenean adieraziko zaio interesdunari udal-bulegoetan jaso dezakeela pasabidearen plaka-jokoa, dagokion fidantza ordaindu ondoren.

Non kontsulta daiteke izapidetze-egoera?

– Hemen kontsulta daiteke: Herritarren karpeta – Nire espedienteak.